Hannah foto video studio fotograf kameraman

Kameraman na stužkovú, video zo stužkovej

Fotoukážky Videoukážky Foto na tablo

Jedinečné momenty z Vašej stužkovej slávnosti zaznamenávame prostredníctvom profesionálnej video techniky .

Vaš vstup do dospelosti snímame dvoma kamerami naraz.

Napriek obvykle veľkému počtu zúčastnených osôb na stužkovej slávnosti dbajú naši kameramani na to, aby počas udalosti nasnímali všetkých zúčastnených.

Kamerujeme celý priebeh stužkovej slávnosti : príchod a usádzanie hostí, detaily stužiek, pohárov, šerp a vyzdoby, slávnostné príhovory, šerpovanie, stužkovanie, program študentov, jednotlivcov s rodinou, momentálnu atmosféru večera, záverečné disko.

Spracovaný a zostrihaný videozáznam vo FULL HD kvalite odovzdávame na USB, poprípade na DVD a Blu-ray médiu.

Cenník kamerovania stužkovej slávnosti


Kamerovanie stužkovej slávnosti, únos triednej knihywww.hannah-studio.sk | Webdesign: Polaris