Hannah foto video studio fotograf kameraman

Fotograf na stužkovú, fotografie zo stužkovej

Fotoukážky Videoukážky Foto na tablo

Vaše neopakovateľné momenty zo stužkovej slávnosti zaznamenávame prostredníctvom profesionálnej techniky .

Napriek obvykle veľkému počtu zúčastnených osôb na stužkovej slávnosti dbá náš fotograf na to, aby počas udalosti nasnímal všetkých zúčastnených.

Fotografujeme celý priebeh stužkovej slávnosti : príchod a usádzanie hostí, detaily stužiek, pohárov, šerp a vyzdoby, slávnostné príhovory, šerpovanie, stužkovanie, program študentov, jednotlivcov s rodinou, momentálnu atmosféru večera, záverečné disko.

Spracované fotografie odovzdávame na DVD, alebo USB nosiči.

Cenník fotografovania stužkovej slávnosti


Fotografovanie stužkovej slávnosti - ukážky

Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková Stužková

www.hannah-studio.sk | Webdesign: Polaris